Project news
Найзахопливіші детективи для підлітка
Wizeclub Education: курси додаткової освіти в Україні
Що робити, якщо болить поперек
Онлайн академія Mate academy – від мрії потрапити в IT до першої роботи
Мобільні додатки для підтримки організації навчання та співпраці в освітньому процесі
Школа англійської для дітей: важливість навчання та як вибрати кращу школу
Хто такий Зевс?
Вивчаємо англійську за допомогою читання
Благодійність та соціальна відповідальність бізнесу
Як обрати надувний басейн?
Як створити і розкрутити групу у Фейсбуці без блокування
Практичні рекомендації по вибору школи англійської мови
Options for checking articles and other texts for uniqueness
Різниця між Lightning та USB Type-C: одна з відмінностей iPhone
Столична Ювелірна Фабрика
Відеоспостереження у школі: як захистити своїх дітей?
Чим привабливий новий Айфон 14?
Розширений пакет за акційною ціною!
iPhone 11 128 GB White
Програмування мовою Java для дітей — як батьки можуть допомогти в навчанні
Нюанси пошуку репетитора з англійської мови
Плюси та мінуси вивчення англійської по Скайпу
Роздруківка журналів
Either work or music: 5 myths about musicians and work
На лижі за кордон. Зимові тури в Закопане
Яку перевагу мають онлайн дошки оголошень?
Огляд смартфону Самсунг А53: що пропонує південнокорейський субфлагман
БЕЗПЕКА В ІНТЕРНЕТІ
Вітаємо з Днем Вчителя!
Портал E-schools відновлює роботу
Канікули 2022
Підписано меморандум з Мінцифрою!
Voting
Як Вам новий сайт?
Total 373 common:people_all_forms

Учнівське самоврядування

Date: 22 квітня 2018 о 20:56, Refreshed 18 жовтня 2022 о 16:25

   Учнівське самоврядування основа набуття сучасними ліцеїстами початкових навичок колективної управлінської діяльності незалежно від віку, оволодіння правилами колективного спілкування, культурою взаємин, засвоєння технології вироблення ухвалення і виконання рішень.

         Основна мета – виховати в учнів активну життєву позицію, підготувати до дієвої участі у демократичному управлінні суспільством.

         Така модель, парламент ліцею, учнівського самоврядування сприяє виробленню в учнів певних якостей:

·        відповідальність за доручену справу, за колектив, за все, що відбувається навколо;

·        принциповість – уміння критикувати, належним чином сприймати критику, давати об’єктивну оцінку своїм                     вчинкам та вчинкам навколишніх;

·        самостійність;

·        готовність залежно від конкретних умов знаходити правильне рішення, долати труднощі;

·        творче ставлення до дійсності;

·        вміння виявляти ініціативу, вносити в будь-яку справу свої зусилля, думки, пропозиції.

                  Президент ліцею:                Мельник Христина

                  Заступник президента:     Жук Вікторія

                  Секретар:                              Тимощук Ірина

                  Парламент:                         Малаш Богдана - голова міністерства національно-                                                                                        патріотичного    виховання;

                                                                 Тимощук Дарина - голова міністерства екології та спорту

                                                                 Малаш Олександра - голова міністерства культури та          естетики;                                              

                                                                 Крат Андрій - голова міністерства правопорядку;

                                                                 Мельник Христина -  голова прес-центру;

                                                                 Дячук Олександра - голова міністерства освіти та науки;

                                                                 Боровик Тетяна  - голова міністерства соціальної політики.

                  Старостат:                       Голова старостату - голова старостату;

                                                                 Жук старостату - секретар старостату.

                                                                 

                                                                   

Положення про парламент ліцею

1. Загальні положення:

1.1. Учнівський парламент - добровільне об’єднання учнів, утворене для вироблення навичок самоврядування вміння працювати на засадах партнерства, гласності, демократизму.

1.2. В основу самоврядування покладено організаційно-методичні принципи управління, до яких належать:

·        регулярна почергова змінність виборного активу;

·        розширення реальних прав і повноважень самоврядування;

·        доброзичлива вимогливість;

·        конкретизація колективних творчих справ;

·        диференціація (створення умов для повного вияву і розвитку здібностей кожного члена колективу).

1.3. До принципів роботи органів учнівського самоврядування віднесено:

·        демократичність (обрання органів самоврядування на основі громадської думки);

·        виборність (на основі об’єктивної характеристики кандидатур відбувається голосування за висунуту кандидатуру);

·        змінність (зміна ділянок роботи, забезпечення кожному нових функцій у колективі);

·        звітність (звіт про виконання доручень після завершення певного виду діяльності);

·        співробітництво, довіра, узгодженість між членами колективу, дорослими та дітьми;

·        особиста та колективна відповідність за ухвалення рішень та їх виконання;

·        контроль;

·        демократизація взаємин.

1.4. Основні завдання:

·        забезпечення та захист прав та інтересів учнів школи;

·        забезпечення виконання ними своїх обов’язків;

·        сприяння навчальній та творчій діяльності учнів;

·        створення різноманітних учнівських гуртків, товариств, клубів за інтересами.

1.5. Об’єднання має двоступеневу структуру із чіткими взаємозв’язком органів класного та загальношкільного самоврядування: класні підпорядковані загальношкільним. Педагогічний колектив здійснює консультативне керівництво органами учнівського самоврядування.

2. Структура об’єднання

         Класні колективи висувають із числа найактивніших учнів своїх представників у загальношкільний парламент.

Парламент – це законодавчий та виконавчий орган самоврядування, підзвітний загальним зборам.

Загальні збори обирають Парламент.

3. Парламент:

   Напрямки діяльності учнівського самоврядування Немовицького ліцею

І. Загальні положення:

1. Учнівське самоврядування Немовицького ліцею регламентує свою діяльність на підставі  нормативно-правових актів: Конституції України, Всесвітньої декларації про права дитини, Законів України «Про освіту», «Про громадські організації», статут школи.

2. Учнівське самоврядування пропонує дружні взаємини та співпрацює з різними громадськими об’єднаннями на принципах взаємоповаги і незалежності; співпрацює з учителями і батьками.

ІІ. Мета та завдання  самоврядування:

1.     Усебічно розвиватись, самовдосконалюватись, самореалізовуватись, на благо собі, своїм ровесникам, школі, своїй родині, Україні.

2.     Забезпечувати і захищати права та інтереси учнів на основі використання правил і законів школи.

3.      Формувати почуття відповідальності, свідоме ставлення до участі кожного у вирішенні важливих справ шкільного життя, оволодівати наукою управління.

4.     Сприяти реалізації інтересів, можливостей, бажань дітей.

5.     Прагнути узгодженості й балансу інтересів між учнями і дорослими.

ІІІ. Органи управління учнівського самоврядування. Права та обов’язки.

1. Вищим органом учнівського самоврядування школи є Парламент, який скликають щомісяця;

2. Керівні функції виконує президент з заступником;

3. Виконавчим органом є голови комісій, яких обирають на засіданнях вільного і рівноправного висування кандидатів кожною комісією;

4. Структуру та склад органів учнівського самоврядування обговорюють та затверджують на учнівській конференції педагогічний та учнівський колективи шляхом відкритого голосування;

5. Президентом учнівського парламенту може бути учень 8-11 класу, якого обирають відкритим голосуванням члени учнівського колективу;

6. Старосту класного колективу (організатора класу), і його заступника обирають загальні класні збори з числа учнів класу. З них та з іншого активу класів формується Парламент;

7. Форми діяльності центрів, клубів, учнівських об’єднань, малих ініціативних груп визначають на засіданні Парламенту та його сесіях.

Парламент:

·        координує роботу класів, доводить до них конкретні завдання діяльності;

·        контролює створення належних умов для навчання та дозвілля учнів;

·        організовує пошукову роботу;

·        контролює відвідування уроків, стан навчання та поведінки учнів;

·        ухвалює рішення з найважливіших питань життя школи в межах своєї компетенції;

·        вносить пропозиції до адміністрації школи, педагогічної ради з питань навчання та виховання;

·        бере участь в організації невідкладної допомоги слабо встигаючим учням;

·        організовує й контролює чергування в школі;

·        веде контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог у школі;

·        здійснює заходи щодо розвитку творчих здібностей учнів, зміцнення їхнього здоров’я, фізичного вдосконалення, пропаганди здорового способу життя;

·        організовує роботу центрів, малих ініціативних груп, учнівських об’єднань за інтересами, постів тощо;

·        співпрацює з старостами.

Старостат:

·        звітує про результат навчально-виховної роботи на класних зборах;

·        є безпосереднім зв’язковим між Парламентом, колективом класу та класним керівником,  доводить до їхнього відома план, завдання, рішення Парламенту.

IV. Основні напрямки діяльності органів самоврядування (міністерств).

         1. Міністерство освіти та науки

·        забезпечення можливості інтелектуального розвитку учнів; простору для ініціативи, творчості, самодіяльності;

·        сприяння формуванню навичок науково-дослідницької діяльності;

·        організовує консультаційну допомогу з предметів.

Шляхи реалізації: предметні тижні, предметні олімпіади, підготовка та проведення різноманітних інтелектуальних конкурсів серед молодших школярів.

        2. Міністерство правопорядку

·        виховання правової культури шляхом удосконалення правової освіти;

·        контролює виконання домашніх завдань, ведення щоденників;

·        веде боротьбу з пропусками уроків, запізеннями на уроки.

Шляхи реалізації: зустрічі з працівниками правоохоронних органів, вивчення законодавчих документів, профілактична робота із правопорушниками дисципліни у школі. Проводить дні ввічливості, культури, чистоти, організовує чергування учнів по школі, під час проведення свят, масових заходів, вечорів відпочинку.

           3. Міністерство соціальної політики

·        формує високоморальну особистість;

·        здійснює психологічні дослідження серед учнів;

·        дбає про збереження шкільного майна;

·        організовує проведення трудових операцій.

Шляхи реалізації: організація шефської допомоги молодшим школярам, проведення акцій милосердя, ярмарків, волонтерських акцій тощо.

             4. Міністерство екології та спорту

·        формує екологічну культуру людини, її гармонійні стосунки з природою;

         Формування фізично розвиненої особистості, здатної протистояти шкідливим звичкам.

Шляхи реалізації: озеленює класні кімнати та коридори, проводить акції; оформляє альбоми виставки; збирає лікарські рослини; проводить конкурси на найкращий зелений куточок класу; організовує трудові десанти з благоустрою шкільної території та найближчих вулиць; здійснює спостереження та охороняє рідкісні рослини; вивчає природу рідного краю, проведення спортивних змагань, робота спортивних секцій, туристичні зльоти, спартакіади, роботи лекторських груп щодо профілактики шкідливих звичок, організація екскурсій тощо.

            5.Міністерство культури та естетики

·        Формування організаторських здібностей, заохочення ініціативи та самостійності;

·        Залучення учнів до культмасової роботи з метою запобігання проявів асоціальних форм поведінки.

Шляхи реалізації: організовує виставки художньої творчості; відвідування музеїв, театрів; шкільні вечори, дискотеки, шоу-програми; підбирає матеріали до написання сценаріїв різноманітних свят, вечорів відпочинку, зустрічей; розвиває творчі здібності школярів; здійснює пошукову роботу, збирання народознавчого матеріалу, вивчає традиції та звичаї українського народу.

              6. Прес-центр

·        Забезпечує гласність у діяльності органів учнівського самоврядування;

·        розвиває у дітей вміння збирати інформацію, обговорювати теми рубрик і матеріалів шкільних газет та радіо;

Шляхи реалізації: інформує учнів, батьків, учителів про події, які відбуваються в школі, в класі, через стенди (гарячі новини, вітання на замовлення, музичний калейдоскоп, навколо світу), проводить радіопрограми, збирає і систематизує матеріали звітів учнів чергового класу, випускає газету.

             7. Міністерство національно-патріотичного виховання

·        формування патріотичних почуттів, організаторських здібностей, почуття гордості за свою країну.

Шляхи реалізації: організація концертів, вечорів на патріотичну тематику, ведення патріотичного виховання серед молодших школярів.

Положення Про вибори Президента ліцею та членів парламенту

І. Загальні положення

1.     Вибори Президента школи проводяться за принципом загального рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні;

2.     Виборчий процес здійснюється на засадах вільного і рівноправного висування кандидатів кожним класом школи;

3.     Вибори Президента ліцею є загальними: право обирати мають учні 8-11 класів школи;

4.     Президентом школи може бути обраний учень якому на день виборів виповнилось 14 років, який є учнем цієї школи;

5.     Вибори Президента школи є рівними: кожен виборець має 1 голос;

6.     Голосування на виборах є таємним;

7.     Право висування кандидата в Президенти ліцею  має кожен класний колектив. Клас може висувати кількох кандидатів у президенти.

ІІ. Організація та проведення виборів

1.     Для проведення голосування створюється виборча комісія.

2.     Виборча комісія:

·        Складає списки виборців;

·        Встановлює форму виборчого бюлетеня;

·        Проводить реєстрацію кандидатів у Президенти;

·        Встановлює результати виборів і оголошує їх.

ІІІ. Передвиборча агітація

1.     Учень, який зареєстрований кандидатом у Президенти, має право вести передвиборчу агітацію.

2.     Кандидат за допомогою ініціативної групи:

·        Повинен випустити рекламний плакат із власною фотографією;

·        Підготувати передвиборчу програму не більше як 1 сторінка друкованого тексту;

·        Може здійснювати інші агітаційні заходи.

3.     Права кандидата у Президенти під час проведення агітаційної компанії:

·        Проводити агітаційну роботу на перервах та в позаурочний час.

4.     Повідомлення про обрання Президента оголошується головою виборчої комісії не пізніше чим через годину, після завершення голосування.

5.     Президенту школи вручається відповідне посвідчення.

6.     Обраним вважається кандидат, за якого проголосувало більшість учнів, що взяли участь у голосуванні.

7.     Вибори вважаються такими, що відбулися, якщо в них взяло участь 50% учнів 8-11класів школи.

8.     Президент обирається строком на 2 роки.

9.     Якщо 2 і більше кандидатів набрали однакову кількість голосів, проводяться повторні вибори.

Положення про Президента ліцею

1.     Президент ліцею є головою учнівського колективу і виступає від його імені.

2.     Президент ліцею обирається учнями школи на основі загального і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на 2 роки (або до закінчення школи), якщо скоріше не буде подано скарг.

3.     Президент ліцею може бути обраний учень школи, який досяг віку 14 років, є активним учасником шкільних справ, має добрі оцінки з шкільних предметів.

4.     Президент ліцею:

·        Виносить на розгляд парламенту питання, що турбують учнів школи;

·        Має право ініціювати зміни, що покращать навчання та дозвілля учнів;

·        Має право голосувати при вирішенні питання подальшого перебування учнів в школі;

·        Скликає чергові засідання шкільного парламенту;

·        Бере участь у роботі комісії по захисту прав дитини;

·        Не має права передавати свої повноваження іншим особам;

·        Координує діяльність парламентських комісій;

·        Має право «вето» щодо рішень парламенту;

·        Рішення президента школи незалежні від рішень адміністрації школи з питань учнівського самоврядування.

   5.     Повноваження Президента ліцею припиняються у разі:

·        Відставки;

·        Неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я;

·        Усунення з поста в порядку імпічменту;

·        Закінчення школи.

9.      Повноваження  парламенту:

·        Прийняття рішень з найважливіших питань шкільного життя у межах своєї компетенції;

·        Внесення пропозицій адміністрації школи, педагогічній раді з питань навчання та дозвілля;

·        Участь у складі річного плану школи;

·        Піклування про молодших школярів, допомога ветеранам, одиноким, акції матеріальної допомоги дітям, участь у благоустрої шкільної території;

·        Координація роботи класів, доведення до класу завдань роботи комітету;

·        Контроль за створенням належних умов для навчання та дозвілля учнів;

·        Участь в організації невідкладної допомоги відстаючим учням;

·        Організація пошукової роботи, екскурсій, іншої позакласної роботи;

·        Контроль за відвідуванням уроків, участь в обговоренні проблем шкільної форми.

Comments:
Only authorized users can leave comments.